Rakennuskiinnikkeiden valinnasta

Puurakentamisessa käytettävät metalliliittimet


Suomessa puurakenteiden suunnittelu ja -mitoitus perustuvat Eurokoodi 5:den suunnittelustandardin versioihin ja niiden kansallisiin liitteisiin. Niiden lisäksi käytetään RIL:n puurakenteiden suunnitteluohjeita. Puurakentamisessa käytettävien metallisten puikkoliittimien tulee olla standardin EN 14592 mukaisia. Vaarna-, naulaus- ja naulalevyjen tulee olla standardin EN 14545 mukaisia. Naulalevyjä voidaan käyttää rakenteellisina liittiminä vain tehdasvalmisteisissa EN 14250 tai ETA:n mukaan CE-merkittävissä tuotteissa tai kansallisen tyyppihyväksynnän tai varmennustodistuksen mukaisissa rakenteissa.

Sellaisilla metallisilla liitososilla, jotka eivät ole edellä esitetyn mukaisia standardiliittimiä tai joita ei suunnitella käyttökohdekohtaisesti eurokoodi standardien mukaan, tulee olla CE -merkintään oikeuttava eurooppalainen tekninen arviointi (ETA), varmennustodistus tai rakennuspaikkakohtaisessa kelpoisuuden osoittamisessa käytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä asiantuntijaselvitys, kuten VTT:n lausunto/sertifikaatti liitososan käytöstä EN 1995 standardin mukaisen puurakenteiden suunnittelun yhteydessä. Tällaisia liitososia ovat esimerkiksi kulmakiinnikkeet, palkkikengät, pilarikengät, liimakärkinaulat, erikoisruuvit ja porakärkiset tappivaarnat. Tällaisilla liitososilla toteutettavien liitosten suunnittelussa sovelletaan eurokoodeja ETA:ssa, varmennustodistuksessa tai lausunnossa/sertifikaatissa esitettyjen täydentävien suunnitteluohjeiden mukaan.

Metalliliittimien ja muiden rakenteellisten liitososien tulee tarvittaessa olla korroosionkestäviä tai ne tulee suojata korroosiolta. Käyttöluokassa 3 tulee kaikissa kantavien ja muiden henkilöturvallisuuteen liittyvien rakenteiden kyllästetyn puutavaran liitoksissa käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja liitososia ja liittimiä ellei kyseiselle kyllästysaineelle ole annettu muuta ilmoitetun laitoksen vahvistamaa ohjetta. Ruostumattomana teräksenä voidaan käyttää peruslaatua EN 1.4301, AISI 304 tai A2.

https://puuinfo.fi/wp-content/uploads/2020/07/Eurokoodi-5-Lyhennetty-suunnitteluohje-5.-PAINOS-2020-P%C3%84IVITYS-22.7.-web.pdf

Laajan valikoiman Rothoblaas rakennuskiinnikkeitä löydät meiltä Timbershopista. Helposti palvelevasta verkkokaupasta.

Käyttöluokat

Rakenteet jaotellaan käyttöluokkiin 1, 2 ja 3. Käyttöluokkajärjestelmä on tarkoitettu pääasiassa lujuusarvojen jaottelua varten ja määritellyissä ympäristöolosuhteissa syntyvän muodonmuutoksen laskemista varten.

Käyttöluokka 1. Käyttöluokalle 1 on tyypillistä, että materiaalien kosteus on lämpötilaa 20°C vastaava ja ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ylittää arvon 65 % vain muutamana viikkona vuodessa. Käyttöluokassa 1 havupuun kosteus ei enimmäkseen ylitä arvoa 12 %. Käyttöluokkaan 1 kuuluu puurakenne, joka on lämmitetyissä sisätiloissa tai vastaavissa kosteusoloissa. Käyttöluokkaan 1 voidaan yleensä lukea myös lämpöeristekerroksessa olevat rakenteet sekä palkit, joiden vetopuoli on lämmöneristeen sisällä.

Käyttöluokka 2. Käyttöluokalle 2 on tyypillistä, että materiaalien kosteus on lämpötilaa 20°C vastaava ja ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ylittää arvon 85 % vain muutamana viikkona vuodessa. Käyttöluokassa 2 havupuun kosteus ei enimmäkseen ylitä arvoa 20 %. Käyttöluokkaan 2 kuuluu ulkoilmassa kuivana oleva puurakenne. Rakenteen tulee olla katetussa ja tuuletetussa tilassa sekä alta ja sivuilta hyvin kastumiselta suojattu. Tähän käyttöluokkaan kuuluvat yleensä esimerkiksi rossipohjan ja kylmän ullakkotilan puurakenteet.

Käyttöluokka 3. Käyttöluokalle 3 on tyypillistä, että ilmasto-olosuhteet johtavat suurempiin kosteusarvoihin kuin käyttöluokassa 2. Käyttöluokkaan 3 kuuluu ulkona säälle alttiina, kosteassa tilassa tai veden välittömän vaikutuksen alaisena oleva puurakenne. Puun tasapainokosteuden lisäksi käyttöluokan valinnassa tulee kiinnittää huomiota kosteuden vaihteluihin. Kosteuden vaihtelun vaikutus puurakenteeseen voi olla suurempi kuin korkeankin tasaisen kosteuden vaikutus. Käyttöluokassa 1 tulee kiinnittää erityistä huomiota puutavaran halkeiluvaaraan

Rothoblaas VGS on täyskierteinen ja senkkikantainen kiinnike rakenteellisiin sovelluksiin.

Vääränlaisen ruuvin käyttö on aiheuttanut rakennelmien sortumisia

Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES, on saanut tietoonsa useita tapauksia, jossa irtokappaleittain myytyjä kuiviin sisätiloihin tarkoitettuja C1-ilmastorasitusluokan ruuveja on käytetty kantaviin väliaikaisiin ja pysyviin puurakenteisiin ulkotiloissa. Tällaisia rakennelmia ovat olleet esimerkiksi itse tehdyt katokset ja varastot tai rakennus- tai huoltotöitä varten rakennetut telineet, jotka ovat sortuneet ruuviliitoksen petettyä. Normaalisti talonrakentamisessa on mukana aina rakennesuunnittelija, joka mitoittaa rakenteet ja valitsee oikeantyyppiset ja -kokoiset ruuvit puuliitoksiin. Tukes suosittelee turvallisuussyistä ottamaan ammattilaisen suunnittelemaan kantavat puuliitokset myös lupavapaisiin rakennuksiin ja rakennelmiin.

“Myös niiden rakennusten, jotka eivät esimerkiksi kunnan tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan ole luvanvaraisia, on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset käyttöturvallisuuden osalta”

Pelkkä CE -merkintä ei kerro koko totuutta

Tukes on testauttanut eri valmistajien ruuveja ja selvittänyt, millaisin tiedoin irtoruuveja myydään kuluttajille ja ammattilaisille. Tukesin havaintojen mukaan rautakaupoissa ei kerrota riittävän tarkkaan, mihin käyttötarkoitukseen irtoruuvit soveltuvat, jolloin ostajan on vaikea valita oikeanlainen ruuvi oikeaan käyttötarkoitukseen. Testien perusteella suurimmassa osassa ruuveista havaittiin puutteita, eivätkä niiden ominaisuudet vastanneet niistä annettuja tietoja. Useamman valmistajan ruuvit eivät täyttäneet standardin vaatimuksia eivätkä ilmoitettuja suoritustasoja. Myös suoritustasoilmoitusten sisällöissä oli puutteita. Osassa ei esimerkiksi ilmoitettu lainkaan ruuvin mitoitustietoja, kuten kierteisen varren sisämittaa, kierrepituutta, eikä kannan halkaisijamittaa. Näitä mittoja tarvitaan puuliitoksien kuormituskestävyyden laskennassa. Lue koko tiedote tästä linkistä.

TimberShopissa myytävät kiinnikkeet

TimberShopin taustalla on yli 20 -vuoden kokemus puurakentamisen asiantuntijapalveluista sekä puurakentamisessa käytettävistä tuotteista ja niiden kehittämisestä. Yrityksemme kautta toimimme rakennushankkeissa vastaavana työnjohtajana sekä pääsuunnittelijana, ja oman verkkokaupan valikoimaa onkin alkujaan kehitetty juuri omien rakentaja-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tunnemme myymämme tuotteet, ja käytämme niitä myös omissa rakennushankkeissamme. Meillä ei myydä kiloruuveja, mutta laadukkaiden rakennuskiinnikkeiden ja muiden tuotteiden valikoimaa laajennetaan aina tarpeen mukaisesti. Tuotteista on aina saatavilla valmistajan suunnittelu-, mitoitus- ja käyttöohjeet.


Rakennetaan kestävästi, turvallisesti ja tietenkin puusta!