Ergonomiaa ja turvallisuutta kantotyöhön


Rakennustyö on työturvallisuuden näkökulmasta vaikea laji. Työntekijä altistuu rakennustyössä monille olosuhteista, työvälineistä ja työasennoista johtuville vaaroille. Suurimmassa vaarassa ovat kädet, ja lähes puolet työtapaturmista kohdistuukin sormien, käsien ja ranteiden alueelle (RT.FI) . Vaihtelevat työtehtävät sisältävät paljon ranteiden ja sormien puristusvoimaa vaativia otteita. Työssä käsitellään säännöllisesti raskaita taakkoja, ja ranteet ovat usein taipuneessa asennossa (yli 20 astetta keskiasennosta) merkittävän osan työpäivästä (TTL.FI). Yhdeksi rakennusalan ongelmaksi on nimetty juuri nostotyössä käytettävien apuvälineiden puute. 

Rakennusalan ammattikohtaista työpaikkaselvityksistä voidaan lukea, että yksi työssä koetuista ongelmista on juuri levymäisten kappaleiden, sekä painavien ja hankalan muotoisten taakkojen käsittely. Kumarat, kiertyneet ja hankalat työasennot aiheuttavat ylimääräistä kuormitusta lihaksistolle ja nivelille. Kaikkea rasitusta ei voida välttää, mutta työtapaturmien sekä työliikekipeytymisen ehkäisemiseksi voidaan tehdä kuitenkin paljon. Rakennuttajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyö suunnitellaan toteutettavaksi niin, että työvaiheet voidaan suorittaa turvallisesti,  työntekijän terveydelle haittaa aiheuttamatta. Hyvällä etukäteissuunnittelulla vähennetään työn fyysistä kuormittavuutta, ja työtä keventävien välineiden avulla voidaan vähentää ja tasata raajoihin kohdistuvaa rasitusta. Työpäivän aikana olisi muistettava tehdä myös venytys- ja vastaliikkeitä, joilla lisätään tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä sekä lihasten aineenvaihduntaa (TTL.FI).

Olemme tehneet pitkään töitä teollisuudessa työturvallisuuden ja ergonomian parantamiseksi, ja haluamme nyt tuoda tarjolle uusia ratkaisuja myös vaihtelevissa työmaaolosuhteissa tapahtuvaan kantotyöhön. TimberShopista löydät Itävaltaltalaiset IQ-Tools kantokahvat kantotyön ergonomian ja työturvallisuuden  parantamiseksi. Vakiomallistosta löydät sopivan kahvan yleisimmille rakentamisessa käytettäville materiaaleille, esimerkiksi puulle, metallille, lasille ym. Vakiomittaiset kahvat riittävät 0 – 120mm paksujen kappaleiden käsittelyyn, ja pienin malli soveltuu hyvin esimerkiksi kipsilevyjen kantoon.

Olemme kehittäneet ja testanneet yhteistyössä valmistajan kanssa nyt myös puurakentajan oman TimberShop -edition kahvasarajan, missä kappaleen paksuus voivat olla jopa 240mm. TimberShop -edition kahvojen mitat on alkujaan suunniteltu ja kenttätestattu hirsirakentamista ajatellen. Pienempi 120-180mm malli sopii hyvin mökki- ja kevythirsien käsittelyyn, ja isommalla 180-240mm kahvalla voi tarttua turvallisesti myös talohirteen. Tutustu kahvamalleihin verkossa tai meillä Showroomilla Kuopiossa.

(https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/rakennusalan-ammattikohtaiset-tyopaikkaselvitykset-rats/timpuri)

(https://rt.fi/jasenille/tyoturvallisuus-ja-hyvinvointi/tunne-vaarat/tapaturmatieto-riskinarvioinnin-valineena/)

IQ Tools TimberShop -edition kantokahvat apuna hirsielementin kantamisessa
TimberShop -edition kantokahva kantotyön ergonimian parantamiseen.